<
acs

 
บริการของเรา
มาตรฐานการบริการ
การปฏิบัติงาน

 
ชนิดสารเคมี
สมุนไพรกำจัดปลวก
 

 
ประเมินปัญหา
นัดสำรวจปัญหา
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 
   
สมุนไพรกำจัดปลวก ชนิดน้ำ เทอร์มิน่า ออยล์ (Termina Oil)

      

   

Termina Oil  :  เป็น สมุนไพรกำจัดปลวก ชนิดน้ำ ซึ่งสกัดจากพืชสมุนไพรไทย 

วิธีการใช้งาน : ทำให้ เจือจางในน้ำ อัตราส่วน สมุนไพร 1 ลิตร ต่อ 35 น้ำ ลิตร แล้วฉีดพ่นใส่ท่อ และ วิธีการเจาะพื้นอัดลงดินภายในบ้าน แทนสารเคมี 

คุณสมบัติของสมุนไพร :  เป็น สมุนไพรกำจัดปลวก ชนิดน้ำสกัดจากพืชสมุนไพรไทย เช่น  หางไหล ตระไคร้หอม ข่า ขมิ้นชัน หัวแหวหมู พริกขี้หนู เมล็ดงา และใบสาบเสือ สมุนไพรเหล่านี้ เป็นพืชที่ปลวกไม่สามารถสร้างกลไกในการย่อยสลายสารสําคัญจากพืชเหล่านี้ได้ สารสําคัญจากพืชเหล่านี้มีผลในการควบคุมประชากรปลวกโดยกลไกที่แตกต่างกันตั้งแต่การยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อน การวางไข่ การกินอาหาร ตลอดถึงการลดการพัฒนาการของ  จุลินทรีย์ในลําไส้ปลวก ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความอยู่รอดและการทําลายของปลวก  ซึ่งทำให้มีการควบคุมประชากรของปลวก โดย ลดขบวนการย่อยอาหาร ทำลายจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร หยุดการลอกคราบของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ลดการฟักไข่ของนางพญา  ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร นี้มีประสิทธิภาพในการลดประชากรของปลวกในสกุลCoptotermes spp. จะมีผลทำให้ปลวกค่อยๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงก็จะมากัดกินตัว ที่อ่อนแอ ทำให้สารแพร่กระจาย ในรังของมันโดยอัตโนมัติ ปริมาณประชากรปลวก จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนสูญพันธุ์ ไปในที่สุด แต่ต้องใช้เวลา นานกว่าการใช้สารเคมี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของปลวกด้วย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  :

  -   ใช้ควบคุม และ ลดประชากรของปลวก จนทำให้ปลวกสูญพันธุ์ในที่สุด

  -   ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเจือปน  ไม่มีสารพิษตกค้าง 

  -   ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย  ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

 

เหยื่อล่อปลวกใต้ดิน (Terminate)
 

เหยื่อล่อปลวกใต้ดิน เทอร์มิเนต ( Terminate ) :

เป็นไม้ เหยื่อล่อปลวกอัดแท่ง ผสมพืชสมุนไพรบรรจุ ในท่อพลาสติก ที่สามารถเสียบปักฝังดินได้ โดยฝัง รอบ ๆบริเวณบ้าน ทุกระยะ 1.20 เมตร ปลวกจะกินเหยื่อและนำไปสู่รังของมัน ระหว่างดำเนินการนี้ ปลวกจะค่อยๆ น้อยลงไปทุกทีและเห็นผลภายใน 6 เดือนหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของรังปลวก... วิธีการนี้เหมาะสำหรับป้องกันปลวกรุกล้ำเข้าบ้าน

คุณสมบัติ :

สมุนไพรที่ผลิตขึ้นนี้เป็นเหยื่อล่อ เป็นอาหารที่ปลวกชอบ หากเหยื่อล่อ Terminate มีปลวกมารุมกินมากเท่าใด ยิ่งมีโอกาสสูญพันธุ์เร็วขึ้นเท่านั้น สมุนไพรนี้ไม่ใช่สารฆ่าปลวก แต่เป็นสารที่ทำให้ปลวกไม่สามารถลอกคราบและเจริญเติบโตได้ มีผลออกฤทธิ์ทางประสาท ลำไส้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก ควบคุมประชากรของปลวก โดย ลดขบวนการย่อยอาหาร ทำลายจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร หยุดการลอกคราบของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ลดการฟักไข่ของนางพญา ทำให้ปลวกสูญพันธุ์ในที่สุด สารธรรมชาตินี้เป็นสารที่ปลวกไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเหมือนสารเคมี จึงไม่ทำให้เกิดสารต้านทานของตัวปลวกเอง

วิธีการใช้งาน :

ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีบริเวณบ้านโดยจะถูกฝังไปรอบ ๆ บริเวณบ้านในระยะทุก ๆ 1.20 เมตร ปลวกจะกินเหยื่อและนำไปสู่รังของมัน ในการนี้ ครั้งแรกเราจะต้องทำการตรวจเช็คทุก 15 วัน หากจุดใดที่เหยื่อหมดไป ให้เปลี่ยนเหยื่อใหม่แทน เปลี่ยนเฉพาะที่มีปลวกกินหมดเท่านั้น ระหว่างดำเนินการนี้ปลวกจะค่อย ๆ น้อยลงไปทุกที และเห็นผลภายใน 6 เดือนหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของรังปลวก ปลวกจะค่อย ๆ สูญพันธ์ในที่สุด

 

 
อุปกรณ์ :
 

ตัวเทอร์มิเนต (Terminate)

อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเทอร์มิเนต ประกอบด้วย  ฝา  กระบอกบรรจุ เหยื่อ  ตัวเหยื่อ  กระบอกที่บรรจุเหยื่อชั้นนอก  พร้อมฝาปิดสองชั้น

ขั้นตอนการติดตั้ง :  
   

1.    เจาะหลุมให้โตพอดีกับตัวเทอร์มิเนต เพื่อ ติดตั้งเทอร์มิเนต โดยห่างจากกำแพงตัวบ้านประมาณ 50 ซ.ม. และติดตั้งตามแนวล้อมรอบบ้านทุกระยะประมาณ 1.20 - 2.00 เมตร

2.  วางกระบอกเทอร์มิเนตลงให้มิด

   

3.  วางเหยื่อทที่บรรจุอยู่ในกระบอกลงไป

4.  ปิดฝาทิ้งไว้และหมั่นตรวจเช็คทุกเดือน

   
 
ประโยชน์ที่ได้รับ

  -   เป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติ  ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
 
-   สามารถล่อปลวกและป้องกันปลวกรุกล้ำเข้าบ้านเข้าปลวก และลดประชากรปลวกจนสูญพันธุ์ในที่สุด 
 

 
 
เหยื่อล่อปลวกภายในอาคาร (Terminus)
เหยื่อล่อปลวกภายในอาคาร เทอร์มินัส (Terminus):

เป็นไม้เหยื่อล่อปลวกอัดแท่งเหมือนแบบแรกแต่ไม่ต้องฝังดิน เพียงเอาไปติดตั้ง บริเวณทางเดินของปลวก เพื่อล่อให้ปลวกมากัดกินเหยื่อสมุนไพรในกล่อง Terminus และสามารถตรวจสังเกตได้ว่าหากปลวกได้รับเหยื่อสมุนไพรนี้ลำตัว จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมากกว่าเดิม วิธีนี้เหมาะสำหรับบ้านที่เจอปัญหาปลวกบุกเข้าโจมตีกัดกินข้าวของในบ้านเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติ :

มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Terminate เพียงแต่แตกต่างในเรื่องการติดตั้งกล่าวคือ Terminus นำไปติดตั้งบริเวณทางเดินของปลวกเหนือพื้นดินหรือภายในบ้าน โดยมีคุณสมบัติในการกำจัดปลวกกล่าวคือ สมุนไพรที่ผลิตขึ้นนี้เป็นเหยื่อล่อ เป็นอาหารที่ปลวกชอบ หากเหยื่อล่อ Terminate มีปลวกมารุมกินมากเท่าใด ยิ่งมีโอกาสสูญพันธุ์เร็วขึ้นเท่านั้น สมุนไพรนี้ไม่ใช่สารฆ่าปลวก แต่เป็นสารที่ทำให้ปลวกไม่สามารถลอกคราบและเจริญเติบโตได้ มีผลออกฤทธิ์ทางประสาท ลำไส้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก ควบคุมประชากรของปลวก โดย ลดขบวนการย่อยอาหาร ทำลายจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร หยุดการลอกคราบของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ลดการฟักไข่ของนางพญา ทำให้ปลวกสูญพันธุ์ในที่สุด
 
ชุดเทอร์มินัส (Terminus) เทอร์มินัส (Terminus)  ประกอบด้วย ตัวกล่องบรรจุเหยื่อ  ตะปูเกลียวปล่อย  2 ดอก พร้อมพุกสำหรับติดตั้งเหยื่อ  ฝาบังคับเหยื่อ  ตะปูเกลียวปล่อย  และ ฝาปิด
   
เหยื่อล่อปลวกสำหรับเติม  กรณีติดตั้งบนพื้นปูนควรเปิดช่องทางเดินเข้าของปลวก
   

ขั้นตอนการติดตั้ง :

 
   
1.  ติดตั้ง Terminus ไว้ในมุมอับ 2. ติดตั้งบนบริเวณทางเดินของปลวก
   
3.  สำรวจการกินเหยื่อของปลวกทุก 15-30 วัน 4.  หากพบว่าปลวกได้กินเหยื่อหมดแล้ว ให้ทำความสะอาดโดยแคะขี้ดินออก
   
 
5. เติมเหยื่อใหม่ ปฏิบัติเช่นนี้จนกว่าปลวกจะหมดไป  
ประโยชน์ที่ได้รับ  :

  -   ใช้ควบคุม และ ลดประชากรของปลวก จนทำให้ปลวกสูญพันธุ์ในที่สุด

  -   ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเจือปน  ไม่มีสารพิษตกค้าง 

  -   ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย  ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

 

 

eXTReMe Tracker


Copyright 2016 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกิจรุ่งเรือง 1999 172/15 หมู่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
มือถือ 081-6077688, 089-5243413, 095-6482658 (office House) โทร 075-450314
อีเมล :info@acspest.com