acs

 
บริการของเรา
มาตรฐานการบริการ
การปฏิบัติงาน

 
ชนิดสารเคมี
สมุนไพรกำจัดปลวก
 

 
ประเมินปัญหา
นัดสำรวจปัญหา
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 
   

 การกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และ ยุง

 ปลวก

1. สำรวจพื้นที่ภายนอก-ภายใน อาคาร พื้นที่ที่ถูกทำลาย จุดล่อแหลม และจุดที่มีความชื้นสูงเพื่อ
ทราบปัญหาก่อน วางแผนในการบริการ

2.ทำการเจาะพื้นด้วยสว่านขนาด 12-16 มิลลิเมตร ระยะ 1.5-2 เมตรห่างจากคานคอดิน 25-30 เซนติเมตร
หรือเจาะเฉพาะจุดที่มีปัญหาที่ล่อแหลมอาจก่อให้เกิดป้ญหา แล้วอัดน้ำยาเคมีลงดินด้วยอัตราส่วนผสมที่มาตรฐาน
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวเกราะกำแพงป้องกันช่องทางปลวกใต้ดินที่จะเข้าสู่อาคารบ้านเรือน แล้วปิดรูด้วย
วัสดุใกล้เคียงกับพื้นเดิม( ปิดด้วยหัวปิดเกลียวสแตนเลสซึ่งสามารถเปิดอัดน้ำยาเคมีได้ เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม )

3.สเปรย์น้ำยาเคมีป้องกันกำจัดปลวกบริเวณภายนอก - ภายในอาคาร ตามแนวทางเดิน ซอกมุม
รอยแตกร้าวของตัวอาคาร ช่องชาร์ป ท่อน้ำขึ้น - น้ำลง ห้องเก็บของ ท่อน้ำทิ้ง

4.พ่นเคมีผงด้วยโป่งพ่นเคมีตามจุดที่พบตัวปลวกเพื่อให้เคมีผงชนิดที่ออกฤทธิ์ปริมาณต่ำซึ่งทำให้
ปลวกใม่รู้สึกว่าได้รับสารเคมี และ จะติดตัวปลวกเข้าไปลึกสุดถึงรัง ซึ่งจะสามารถกำจัดปลวกได้หมดยกรัง
 

 

 มด - แมลงสาบ

1.สำรวจพื้นที่ทั้งหมด ก่อนทำการบริการโดยละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสภาพและปัญหา

2.สเปรย์น้ำยาเคมีป้องกันมด-แมลงสาบบริเวณภายนอก-ภายในทางเดินที่หลบอาศัยแหล่งเพาะพันธุ์

3.วางยาเบื่อ มด หรือ หยอดเจล กำจัดแมลงสาบ บ้านแมลงสาบ ตามความเหมาะสม
 
 หนู
 

1.สำรวจพื้นที่ตรวจสอบช่องทางเข้า - ออกของหนู, รอยกัดแทะ ,มูลหนู ,กลิ่นสาบ,ฉี่หนู,คราบไคล
แหล่งหลบซ่อนที่พักอาศัยเพื่อเป็นข้อมูลในการกำจัด

2.วางกรง,กับดัก,กาว เหยื่อพิษตามจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าเป็นหนูชนิดใด เนื่องด้วยหนู
เป็นสัตว์ที่ฉลาดไม่ชอบลองของใหม่และมีความจำดี จึงต้องใช้วิธีผสมผสานและดำเนินการเก็บซากหนูในวันต่อมา
 
 ยุง

1.สำรวจพื้นที่รอบบริเวณทั้งหมดเพื่อหาแหล่งเพาะพันธุ์ จุดหลบพักอาศัย ก่อนการทำการบริการ

2พ่นหมอกควันเคมีด้วยเครื่อง FOGGING ตามท่อระบายน้ำ พุ่มไม้ที่หลบซ่อนเกาะพักอาศัยและ
แหล่งเพาะพันธุ์เพื่อเป็นการกำจัดยุงตัวเต็มวัยหรือพ่นละอองฝอย ULV ชนิดละเอียดเฉพาะภายในอาคารสำนักงาน

3.โรยทรายอะเบทตามแหล่งน้ำขัง,น้ำนิ่งเพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ำลูกน้ำหรือตัวอ่อนของยุง
 
สารเคมีที่ใช้ในงานบริการ ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี่สมัยใหม่ก้าวหน้าทันสมัย ผลิตภัณฑ์
เคมีที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการป้องกัน และ กำจัดแมลง สัตว์พาหะ ทุกชนิด ทางห้าง คำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ จึงเลือกใช้เคมีที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลือดอุ่น
ทุกชนิดและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
   
 

 

eXTReMe Tracker


Copyright 2016 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกิจรุ่งเรือง 1999 172/15 หมู่ 1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
มือถือ 081-6077688, 089-5243413, 095-6482658 (office House) โทร 075-450314
อีเมล :info@acspest.com